Fyren EkAlmens fritidshem Hamnen

Hamnen är vår fritidsverksamhet och är en del av Fyren EkAlmen.

På fritidshemmet arbetar vi utifrån Skolverkets riktlinjer för fritidshem, Lgr11 (läroplanen), samt utifrån

Fyren EkAlmens vision och ledljus TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP.


Hamnens verksamhet

Fritidshemmet Hamnen består av fyra olika delar -  Båten (årskurs F-2), Vattnet (åk F-2), Kusten (åk 3-6)

och Utehamnen (åk 1-6).

På Hamnen kan eleverna välja mellan olika aktiviteter under veckan såsom pyssel, schack-klubb, bollsporter i Kompassen,

musik och dans, slöjd, lekar, pärlning, lekar utan boll i Kompassen, lego, IT-aktivitet, olika leklådor mm.

Varje dag går barnen ut på gården innan mellis och en dag i veckan har barnen utedag.

Föräldrarna skriver själva in elevernas Hamnentider i Schoolsoft. Där kan man också skriva meddelanden till

personalen vid behov. Hamnenpersonalen "checkar in och ut" barnen i Schoolsoft när de kommer och går hem.

 

Båten

På Båten går elever från Jollen, Skeppet  och Skutan.

På Båten jobbar Sanne, Emma och Cassandra .

Öppning av Hamnen görs på Båten kl.6.15.

För de elever som önskar äta sin medhavda frukost i lugn och ro på skolan finns möjlighet till det före kl.7.45

då alla elever går ut innan skoldagen börjar. Vi serverar alltså inte frukost på skolan.

Telefonnummer till Båten: 076-56 99 532


Vattnet

På Vattnet går elever från Salamandern, Snäckan och Svanen.

Stängning av Hamnen görs på Vattnet kl.17.30.


På Vattnet jobbar Jerker, Oskar, Jonathan, Anna och Alexander.

Telefonnummer till Vattnet: 076-56 99 533


Kusten

På Kusten går elever från Klippan, Holmen, Sundet, Skäret, Viken och Piren.

På Kusten jobbar Marcus, Camilla, Gabriel och Fredrik

Telefonnummer till Kusten: 073-7082559


Utehamnen

På Utehamnen går elever från alla basgrupper som ansökt om det, förutom från förskoleklasserna.

Utehamnen är utomhus måndag, onsdag och torsdag. De kommer tillbaka till skolan vid kl 16.

Tisdag och fredag är barnen inne på respektive Ankare.

På Utehamnen jobbar Johan, Cassandra, Mikaela och Lina

Telefonnummer till Utehamnen: 076-56 99 534

 

Öppettider och avgifter

Hamnen öppnar kl.6.15 på Båten och stänger kl.17.30 på Vattnet varje dag.

Hamnen håller stängt några dagar under läsåret för planering och kompetensutveckling,

samt under tre veckor i juli månad.

Vi följer Örebro kommuns regler för avgifter och uppsägning för fritidshem.

Om omsorg behövs när fritidshemmet är semesterstängt behöver detta meddelas till skolans rektor två

månader innan utsatt datum.


 


Previous page: Fyrens personal 2019/2020
Nästa sida: Anmälan och avgifter