Anmälan

Välkommen att anmäla ditt barn till Fyren EkAlmen.

När Du har anmält Ditt barn får Du en bekräftelse från oss med ert kö-id, och lite senare också

information om barnets plats i kön. Anmälan är inte bindande och i god tid innan skolstart kommer

Du att få bekräfta platsen på skolan.

Det går bra att anmäla till skolstart vilket startår som helst.

Kontrollera att Din mailadress är rätt i fylld och att Du fyllt i Ditt barns tidigare skola, eftersom det underlättar

processhanteringen för oss

Du anmäler ditt barn till vår skola HÄR

Fyrens förväntansdokument berättar om vad du kan förvänta dig av oss som skola, och vad vi förväntar oss av dig

som vårdnadshavare och elev på Fyren.

 

Urvalskriterier

Vi tar emot ca 45 elever/läsår i förskoleklass.

Urvalskriterierna är

1. SYSKONFÖRTUR - Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går på skolan vid

tidpunkten för antagningen. Preliminärt besked om syskonförtur kan lämnas vid förfrågan – dock kan detta

komma att ändras om syskonet slutar på skolan innan det blir aktuellt med antagning.

2. ANMÄLNINGSDATUM

VÄLKOMMEN till vår elevkö!


Previous page: Om Fyren EkAlmen
Nästa sida: Fyrens vision