Anmälan och avgifter

Anmälan för fritidshemsplats

Du har rätt till barnomsorg under tiden du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven.

Du har även rätt till barnomsorg under restid till och från arbetet/skolan.

Du anmäler ditt barn till Fyrens EkAlmens fritidshem Hamnen genom att skicka in blanketterna

fritidshemsansökan och inkomstredovisning till oss.

Blanketterna skickas till Fyren EkAlmen, Braxenvägen 5, 705 10 Örebro


Terminsplacering

Om familjen har behov av max 15 dagar per halvår kan du ansöka om terminsplacering.

Höstterminen sträcker sig mellan 1 juli och 31 december med sista ansökningsdag den 1 juli.

Vårterminen sträcker sig mellan 1 januari och 30 juni med sista ansökningsdag 1 januari.

Använd blanketterna fritidshemsansökan och inkomstredovisning

Blanketterna skickas till Fyren EkAlmen, Braxenvägen 5, 705 10 Örebro

 

Öppettider

Öppettiderna på fritidshemmet utgår från det behov som finns av omsorg.

Fritidshemmet kommer att vara öppet under alla skollov, men semesterstänger tre veckor under juli månad.

Fritidshemmet kan också komma att stängas några ggr/termin för gemensam utveckling och planering på skolan.

 

Avgifter

Vi följer Örebro kommuns skolbarnomsorgstaxa. Läs mer


Betala räkningen

Räkningen kommer ut runt den 20:e varje månad och gäller för innevarande månad.

Till exempel skickas oktober månads räkning till dig den tjugonde oktober och ska betalas inom tio dagar.

Vi kan inte erbjuda e-faktura eller autogiro, men önskar du ha kvartalsfaktura vänligen kontakta

Fia Hallgren 019-7070330,  fia.hallgren@fyrenekalmen.se

 

Uppehåll på sommaren

På sommaren är många barn lediga från fritidshemmet.

Ditt barn kan vara ledigt upp till 90 dagar juni - augusti (resten av året är det 60 dagar) utan att förlora sin plats.

Under ledigheten betalar du avgift för platsen; man betalar för rätten till en plats på fritidshemmet - ett abonnemang.

 

Säga upp plats

När du ska säga upp din plats inom barnomsorgen gör du det på blanketten uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar (cirka två månader) och börjar gälla från den dag blanketten

lämnas in. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Blanketten skickas till Fyren EkAlmen, Braxenvägen 5, 705 10 Örebro


Previous page: Fyren EkAlmens fritidshem Hamnen
Nästa sida: Bibliotek