Bilder vårterminen 2019

Fyren i bilder i januari

Bokstavsarbete i Svanen och lekgrupper med fokus på samarbete i Sländan.

Tipspromenad på bildlektionen.

Vinter på Fyren med rastlek och härliga utedagar vid Kärret.Previous page: Bilder vårterminen 2017
Nästa sida: Skolgården byggs om