Bilder vårterminen 2019

Fyren i bilder i januari

Bokstavsarbete i Svanen och lekgrupper med fokus på samarbete i Sländan.

Tipspromenad på bildlektionen.

Vinter på Fyren med rastlek och härliga utedagar vid Kärret.

Fyren i bilder i februari-mars

Är våren på väg?

Klippan och Viken jobbar med kroppen på engelska på olika sätt.

Klippan utför uppdrag i batterijakten.

Fettisdag!Previous page: Bilder vårterminen 2017
Nästa sida: Förskoleklass