Förskoleklass

Här hittar du ppt från vårt möte i februari - 19

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är from höstterminen 2018 en obligatorisk skolform för sexåringar.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förskoleklass ska stimulera elevers utveckling och lärande och att förbereda dem för fortsatt utbildning

 

Hur ser verksamheten ut?

Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan.

Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

 

Vad styr förskoleklassen?

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.

De tre första delarna - Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer , samt Syfte och

Centralt innehåll - gäller för förskoleklassen.

Förskoleklassen har inga kunskapskrav att uppnå.

Läroplan för förskoleklass

Mer information:

Finns att ladda hem: ”Information till föräldrar: Förskoleklassen är till för ditt barn”

Broschyren vänder sig till föräldrar och informerar om förskoleklassen och vilket uppdrag förskoleklassen har.

www.skolverket.se

 

Arbetsgång för övergång till förskoleklass på Fyren

Mars - överlämning från förskolorna

April-maj - vi sätter i hop de nya förskoleklassgrupperna

Maj - vårdnadshavare får information om grupperna

Maj - de nya förskoleklasserna erbjuds två besök på Fyren

Maj - vårdnadshavare får inlogg till Schoolsoft

Från v.32 - möjlighet till inskolning på fritidshemmet Hamnen

Innan skolstart - medgivande om överlämnande av bvc-journal lämnas in av vårdnadshavare

 

 


Previous page: Bilder vårterminen 2017
Nästa sida: Blanketter