Fyren EkAlmens fritidshem Hamnen

Hamnen är vår fritidsverksamhet och är en del av Fyren EkAlmen.

På fritidshemmet arbetar vi utifrån Skolverkets riktlinjer för fritidshem, Lgr11 (läroplanen), samt utifrån

Fyren EkAlmens vision och ledljus TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP.

 

Det är vi som arbetar på Hamnen:


Hamnens verksamhet

Fritidshemmet Hamnen består av fyra olika delar -  Båten (årskurs F-2), Vattnet (åk F-2), Kusten (åk 3-6)

och Utehamnen (åk 1-6).

På Hamnen kan eleverna välja mellan olika aktiviteter under veckan såsom pyssel, schack-klubb, bollsporter i Kompassen,

musik och dans, slöjd, lekar, pärlning, lekar utan boll i Kompassen, lego, IT-aktivitet, olika leklådor mm.

Varje dag går barnen ut på gården innan mellis och en dag i veckan har barnen utedag.

Föräldrarna skriver själva in elevernas Hamnentider i Schoolsoft. Där kan man också skriva meddelanden till

personalen vid behov. Hamnenpersonalen "checkar in och ut" barnen i Schoolsoft när de kommer och går hem.

 

Båten

På Båten går elever från Flotten, Jollen och Skeppet.

På Båten jobbar Teresia, Lasse och Mikaela (tisdagar och fredagar).

Telefonnummer till Båten: 076-56 99 532


Vattnet

På Vattnet går elever från Sländan, Salamandern och Snäckan.

Öppning och stängning av Hamnen görs på Vattnet.

För de elever som önskar äta sin medhavda frukost i lugn och ro på skolan finns möjlighet till det före kl.7.45

då alla elever går ut innan skoldagen börjar. Vi serverar alltså inte frukost på skolan.

På Vattnet jobbar Bengt, Oskar och Karin.

Telefonnummer till Vattnet: 076-56 99 533


Kusten

På Kusten går elever från Klippan, Holmen, Sundet, Skäret, Viken och Piren.

På Kusten jobbar Marcus, Rebecka, Elias och Åsa (tisdagar och fredagar)

Telefonnummer till Kusten: 073-7082559


Utehamnen

På Utehamnen går elever från alla basgrupper som ansökt om det, förutom från förskoleklasserna.

Utehamnen är utomhus måndag, onsdag och torsdag. De kommer tillbaka till skolan vid kl 16.

Tisdag och fredag är barnen inne på respektive Ankare.

På Utehamnen jobbar Åsa, Teresia och Mikaela.

Telefonnummer till Utehamnen: 076-56 99 534

 

Öppettider och avgifter

Från och med höstterminen 2018 (v 31) kommer vi att öppna Hamnen kl 6.30

Hamnen öppnar kl.6.30 och stänger kl.17.30 varje dag på Vattnet.

Hamnen håller stängt några dagar under läsåret för planering och kompetensutveckling,

samt under tre veckor i juli månad.

Vi följer Örebro kommuns regler för avgifter och uppsägning för fritidshem.


 


Previous page: Fyrens personal 2018/2019
Nästa sida: Anmälan och avgifter