Organisation 2016/2017

I Båtens Ankare (F-2) arbetar eleverna i Jollen, Skeppet och Skutan tillsammans med sju pedagoger och

två resurspersoner.

I Vattnets Ankare (F-2) arbetar eleverna i Salamandern, Snäckan och Svanen tillsammans med sju pedagoger och en resursperson.

I Västkustens Ankare (3-6) arbetar eleverna i Skäret, Piren och Holmen och i Östkustens Ankare arbetar eleverna i

Sundet, Viken, Klippan och Kobben tillsammans med 13 pedagoger och två resurspersoner.

Hamnen (fritids) finns ca 200 barn inskrivna och jobbar tillsammans med elva pedagoger och två resurspersoner.

Hamnen är indelad i Båtens hamn, Vattnets hamn, Kustens hamn och Ute-Hamnen.

I arbetslaget Relingen ingår specialpedagog och den icke-undervisande personalen på skolan.


Previous page: Fyrenpedagogiken
Nästa sida: Barnboksveckan 2013