Fyrens personal 2017/2018

Vattnets ankare

I Vattnets ankare finns basgrupperna Sländan, Salamandern och Snäckan.


Hanna Rådehed, lärare

Pernilla Åman Pettersson, lärare

Anna Lilja, lärare

Helena Särnholm, lärare

Oskar Ryblom, fritidspedagog

Linnea Berggren, vik.fritidspedagog

Bengt Jansson, fritidspedagog (start v.9)

Karin Jarmeby Kennerknecht, vik. fritidspedagog

 

Båtens ankare

I Båtens ankare finns basgrupperna Flotten, Jollen och Skeppet.


Lisa Dudal, lärare

Robert Sköldqvist, lärare

Jennifer Svanström, lärare

Jenny Magnell, lärare

Teresia Josefsson, fritidspedagog

Lasse Öman, fritidspedagog

Cassandra Larsson, vik. fritidspedagog


Västkustens ankare

I Västkustens ankare finns basgrupperna Holmen, Skäret och Piren.


Erika Eriksson, lärare

Annette Jakobsson, lärare

Agnes Nylin, lärare

Albin Conradsson, lärare, idrott

Kalle Mercke, lärare, slöjd

Anna Brodin, vik.lärare

Marcus Måhlberg, fritidspedagog

Rebecka Amanatidou, fritidspedagog

Mikaela Lindberg, resurs/fritidspedagog

Elias Mäcs, resurspedagog


Östkustens ankare

I Östkustens ankare finns basgrupperna Klippan, Sundet och Viken.


Sabina Segerlund, lärare

Peter Lindström, lärare

Oskar Andersson, lärare

Camilla Gillberg, lärare, slöjd

Patrik Harrysson, lärare

Åsa Westerberg, fritidspedagog

Agnes Lagerträd, resurspedagog

Elise Ralston, resurspedagog

Lina Bjurling, resurspedagog

Ramil Ghreibo, resurspedagog


Relingen

I Relingens ankare finns elevhälsa och icke-undervisande personal


Marie Einarsson, rektor

Gunsan Mohlén, specialpedagog

Birgitta Fagerberg, speciallärare

Malin Högberg, skolkurator

Clara Bakir, skolsköterska

Pernilla Lindgren, bibliotekarie

Maria Skoglund, koordinator

Fia Hallgren, löneansvarig

Urban Edpil, kock

Oy Warinrat Persson, kock

Sammy Pyhtinen, köksbiträde

Eden Amanuel, lokalvårdare

Nairy Charekian, lokalvårdare


Lärarassistenter

Nisse Jansson

Yvette Hendeberg Strand


Föräldralediga

Amanda Johansson, fritidspedagog, föräldraledig läsåret 2017/2018

Hjalmar Hurtig,  lärare, föräldraledig läsåret 2017/2018

Jerker Hjertsson, fritidspedagog, föräldraledig vårterminen 2018

Emma Lundberg, fritidspedagog, föräldraledig vårterminen 2018