Fyrens personal 2018/2019

Vattnets ankare

I Vattnets ankare finns basgrupperna Svanen, Sländan och Salamandern.

Hanna Rådehed, lärare

Pernilla Åman Pettersson, lärare

Sebastian Bichler Bergenheim, vik. lärare

Linn Jansson, lärare

Oskar Ryblom, fritidspedagog

Jerker Hjertsson, fritidspedagog

Lasse Öman, fritidspedagog


Båtens ankare

I Båtens ankare finns basgrupperna Skutan, Flotten och Jollen.

Lisa Dudal, lärare

Robert Sköldqvist, lärare

Anna Lilja, lärare

Clara Garmer, lärare

Daniel Johansson, vik. fritidspedagog

Sabine Steen, vik. fritidspedagog

Emma Lundberg, fritidspedagog


Västkustens ankare

I Västkustens ankare finns basgrupperna Holmen, Skäret, Piren och Kobben.

Erika Eriksson, lärare

Agnes Nylin, lärare

Jenny Magnell, lärare

Andreas Fagerström, lärare

Albin Conradsson, lärare, idrott. Albin arbetar måndagar och tisdagar

Kalle Mercke, lärare, slöjd

Camilla Pihl, fritidspedagog

Nick Lindberget, resurspedagog/fritidspedagog

Mikaela Lindberg, resurs/fritidspedagog

Fredrik Eriksson, resurspedagog


Östkustens ankare

I Östkustens ankare finns basgrupperna Klippan, Sundet och Viken.

Sabina Segerlund, lärare

Peter Lindström, lärare

Camilla Gillberg, lärare, slöjd

Patrik Harrysson, lärare

Hjalmar Hurtig, lärare

Miriam Lindström, lärare

Elise Ralston, vik. lärare

Gunnel Johansson, språklärare åk 6

Åsa Westerberg, fritidspedagog

Marcus Måhlberg, fritidspedagog

Lina Bjurling, resurspedagog

Ramil Ghreibo, resurspedagog/fritidspedagog

Relingen

I Relingens ankare finns elevhälsa och icke-undervisande personal

Marie Einarsson, rektor

Febe Westling, specialpedagog. Febe är ledig på tisdagar

Birgitta Fagerberg, speciallärare

Veronica Finnager, skolkurator. Veronica arbetar tisdagar och torsdagar

Anna Sjönvall, skolsköterska. Anna arbetar måndagar, onsdagar och torsdagar

Madeleine Wallinder, koordinator

Mathias Säterås, köksmästare

Oy Warinrat Persson, kock

Sammy Pyhtinen, köksbiträde

Eden Amanuel, lokalvårdare


Övrig personal

Yvette Hendeberg Strand, lärarassistent

Johan Karlsson, fast vikarie

Föräldralediga

Helena Särnholm, lärare, föräldraledig vårterminen-19

Oskar Andersson, lärare, föräldraledig vårterminen -19

Amanda Johansson, fritidspedagog, föräldraledig läsåret 2018/2019