Fyrens personal 2017/2018

Vattnets ankare

I Vattnets ankare finns basgrupperna Svanen, Sländan och Salamandern.

Hanna Rådehed, lärare

Pernilla Åman Pettersson, lärare

Helena Särnholm, lärare

Linn Jansson, lärare

Oskar Ryblom, fritidspedagog

Jerker Hjertsson, fritidspedagog

Lasse Öman, fritidspedagog


Båtens ankare

I Båtens ankare finns basgrupperna Skutan, Flotten och Jollen.

Lisa Dudal, lärare

Robert Sköldqvist, lärare

Anna Lilja, lärare

Clara Garmer, lärare

Teresia Josefsson, fritidspedagog

Bengt Jansson, fritidspedagog

Karin Jarmeby Kennerknecht, vik. fritidspedagog

Emma Lundberg, fritidspedagog, arbetar fre under höstterminen -18


Västkustens ankare

I Västkustens ankare finns basgrupperna Holmen, Skäret och Piren.

Erika Eriksson, lärare

Agnes Nylin, lärare

Jenny Magnell, lärare

Andreas Fagerström, lärare

Albin Conradsson, lärare, idrott

Kalle Mercke, lärare, slöjd

Rebecka Amanatidou, fritidspedagog

Nick Lindberget, resurspedagog

Mikaela Lindberg, resurs/fritidspedagog

Fredrik Eriksson, resurspedagog


Östkustens ankare

I Östkustens ankare finns basgrupperna Klippan, Sundet och Viken.

Sabina Segerlund, lärare

Peter Lindström, lärare

Oskar Andersson, lärare

Camilla Gillberg, lärare, slöjd

Patrik Harrysson, lärare

Hjalmar Hurtig, lärare

Miriam Lindström, lärare

Åsa Westerberg, fritidspedagog

Marcus Måhlberg, fritidspedagog

Lina Bjurling, resurspedagog

Ramil Ghreibo, resurspedagog

Relingen

I Relingens ankare finns elevhälsa och icke-undervisande personal

Marie Einarsson, rektor

Gunsan Mohlén, specialpedagog

Birgitta Fagerberg, speciallärare

Veronica K Finnager, vik kurator ht-18

Madeleine Wallinder, koordinator

Fia Hallgren, löneansvarig

Urban Edpil, kock

Oy Warinrat Persson, kock

Sammy Pyhtinen, köksbiträde

Eden Amanuel, lokalvårdare


Lärarassistent

Yvette Hendeberg Strand


Föräldralediga

Amanda Johansson, fritidspedagog, föräldraledig läsåret 2017/2018

Malin Högberg, skolkurator , föräldraledig höstterminen -18

Emma Lundberg, fritidspedagog, föräldraledig må-to höstterminen 2018