Fyrens personal 2019/2020

Vattnets ankare

I Vattnets ankare finns basgrupperna Snäckan, Svanen och Sländan.

Hanna Rådehed, lärare

Sebastian Bichler Bergenheim, vik. lärare

Linn Jansson, lärare

Maria Golowin, lärare

Oskar Ryblom, fritidspedagog

Jerker Hjertsson, fritidspedagog

Anna Öberg, fritidspedagog


Båtens ankare

I Båtens ankare finns basgrupperna Skeppet, Skutan och Flotten.

Lisa Dudal, lärare

Robert Sköldqvist, lärare

Anna Lilja, lärare

Clara Garmer, lärare

Emma Lundberg, fritidspedagog

Sanne Tetzlaff, fritidspedagog

Cassandra Larsson, vik fritidspedagog

Fredrik Eriksson, resurspedagog


Västkustens ankare

I Västkustens ankare finns basgrupperna Skäret, Piren och Holmen.

Erika Eriksson, lärare

Agnes Nylin, lärare

Albin Conradsson, lärare, idrott

Sabine Steen, vik. lärare

Jonathan Karlsson, vik lärare

Kalle Mercke, lärare, slöjd

Camilla Pihl, fritidspedagog

Mikaela Lindberg, resurs/fritidspedagog

Johan Karlsson, resurs/fritidspedagog


Östkustens ankare

I Östkustens ankare finns basgrupperna Sundet, Viken och Klippan/Kobben.

Sabina Segerlund, lärare

Camilla Gillberg, lärare, slöjd

Patrik Harrysson, lärare

Hjalmar Hurtig, lärare

Oskar Andersson, lärare

Daniel Andmarken, vik lärare

Gunnel Johansson, språklärare åk 6

Åsa Westerberg, fritidspedagog

Marcus Måhlberg, fritidspedagog

Gabriel Fernsten, resurspedagog/fritidspedagog

Relingen

I Relingens ankare finns elevhälsa och icke-undervisande personal

Marie Einarsson, rektor

Febe Westling, specialpedagog. Febe arbetar inte på tisdagar

Veronica Finnager, skolkurator. Veronica arbetar tisdagar, onsdagar och torsdagar


Malin Westling, speciallärare

Madeleine Wallinder, koordinator

Mathias Säterås, köksmästare

Oy Warinrat Persson, kock

Sammy Pyhtinen, kock

Eden Amanuel, lokalvårdare


Övrig personal

Yvette Hendeberg Strand, lärarassistent

Alexander Coskun, fast vikarie


Föräldralediga

Helena Särnholm, lärare, föräldraledig höstterminen -19

Jenny Magnell, lärare, föräldraledig läsåret 19/20

Miriam Lindström, lärare, föräldraledig vårterminen 2020

Lina Bjurling, resurspedagog, föräldraledig läsåret 19/20