Fyrens personal 2017/2018

Vattnets ankare

I Vattnets ankare finns basgrupperna Sländan, Salamandern och Snäckan.


Hanna Rådehed, lärare

Pernilla Åman Pettersson, lärare

Anna Lilja, lärare

Helena Särnholm, lärare

Jerker Hjertsson, fritidspedagog

Oskar Ryblom, fritidspedagog

Parviz Darvishi Jani, fritidspedagog

Karin Jarmeby Kennerknecht, resurspedagog

 

Båtens ankare

I Båtens ankare finns basgrupperna Flotten, Jollen och Skeppet.


Lisa Dudal, lärare

Robert Sköldqvist, lärare

Jennifer Svanström, lärare

Jenny Magnell, lärare

Emma Lundberg, fritidspedagog

Teresia Josefsson, fritidspedagog

Lasse Öman, fritidspedagog

Cassandra Larsson, resurspedagog


Västkustens ankare

I Västkustens ankare finns basgrupperna Holmen, Skäret och Piren.


Erika Eriksson, lärare

Annette Jakobsson, lärare

Agnes Nylin, lärare

Albin Conradsson, lärare, idrott

Elise Ralston, vik.lärare, idrott

Kalle Mercke, lärare, slöjd

Anna Brodin, vik.lärare

Marcus Måhlberg, fritidspedagog

Linnea Berggren, vik.fritidspedagog

Mikaela Lindberg, resurs/fritidspedagog

Sebastian Bichler Bergenhem, resurspedagog


Östkustens ankare

I Östkustens ankare finns basgrupperna Klippan, Sundet och Viken.


Sabina Segerlund, lärare

Peter Lindström, lärare

Oskar Andersson, lärare

Camilla Gillberg, lärare, slöjd

Patrik Harrysson, lärare

Åsa Westerberg, fritidspedagog

Agnes Lagerträd, resurspedagog

Butrint Ferole, resurspedagog

Lina Bjurling, resurspedagog

Ramil Ghreibo, resurspedagog


Relingen

I Relingens ankare finns elevhälsa och icke-undervisande personal


Marie Einarsson, rektor

Gunsan Mohlén, specialpedagog

Birgitta Fagerberg, speciallärare

Malin Högberg, skolkurator

Clara Bakir, skolsköterska

Pernilla Lindgren, bibliotek

Maria Skoglund, koordinator

Fia Hallgren, löner

Urban Edpil, kock

Oy Warinrat Persson, kock

Sammy Pyhtinen, köksbiträde

Raffi Mnjian, städ/vaktmästare

Nairy Charekian, städ

Föräldralediga

Amanda Johansson, fritidspedagog, föräldraledig höstterminen 2017

Hjalmar Hurtig,  lärare, föräldraledig läsåret 2017/2018