Läsårets förläggning

Vårterminen 2018


Vårterminen börjar tisdag 9 januari

Sportlov 19-23 februari

Påsklov 26 mars-2 april

Helgdagar (Hamnen stängd): 30 mars, 2 april, 1 maj, 10 maj, 6 juni

Lovdagar då Hamnen är öppen: 30 april och 11 maj

Skolavslutning onsdag 13 juni kl.17.30 (obligatorisk närvaro)

Hamnen är stängd för kompetensutveckling 8 januari,

Utvecklingskvällar då Hamnen stänger kl.15.30: 17 januari, 12 februari, 22 mars - OBS nytt datum!

17 april, 24 maj, 13 juni

Öppet Hus: Torsdag 3 maj kl.15.30 - 17.00


Hela Fyren har semsterstängt under v.28-30.

Observera att vi inte beviljar ledigheter för åk 3 under v.11-20 då Nationella prov genomförs.

 

Föräldraråd läsåret 2017/2018

Onsdag 25 oktober, måndag 12 februari, tisdag 17 april kl.18.00 - 19.00

 

Läsåret 2018/2019

Höstterminen börjar onsdag 22 augusti kl. 9.00

Höstlov 29 oktober - 2 november

Julavslutning torsdag 20 december på kvällstid (obligatorisk närvaro)

Skolan och Hamnen är stängd för kompetensutveckling 13-14 augusti samt ytterligare 2 dagar under läsåret.

Dessa meddelas när läsåret startar.

Utvecklingskvällar då Hamnen stänger kl.15.30 meddelas vid läsårsstart

 

Vårterminen börjar tisdag 8 januari

Sportlov 18-22 februari

Påsklov 15 april-22 april

Helgdagar (Hamnen stängd): 22 april, 1 maj, 30 maj, 6 juni

Lovdagar då Hamnen är öppen: 31 maj, 7 juni

Skolavslutning onsdag 12 juni på kvällstid (obligatorisk närvaro)

Hamnen är stängd för kompetensutveckling 7 januari

Utvecklingskvällar då Hamnen stänger kl.15.30 meddelas vid läsårsstart

 

Hela Fyren har semsterstängt under v.28-30.

Observera att vi inte beviljar ledigheter när de Nationella proven genomförs - för åk 3 v.11-2,

och för åk 6 v.45-50 samt vid Skolverkets fastställda datum.


Previous page: Studiebesök
Nästa sida: Skolmat