Lagunen

På Fyren EkAlmen finns Lagunen.

Det är ett anpassat basrum med tillhörande grupprum och där arbetar lärare, resurspedagoger, fritidspedagog

och speciallärare.

Till Lagunen kommer elever som har behov av en lugnare arbetsmiljö, mer individuellt anpassad undervisning eller

hjälp att strukturera sitt arbete.

Här får eleverna en egen fokusplats dit de går på schemalagda överenskomna arbetspass.

Lagunens pedagoger finns också schemalagda i vissa basgrupper för att stötta upp i helgrupp i ämnesundervisning.

Målet är att varje elev ska få hjälp att hitta sina bästa strategier i skolmiljön, för att få möjlighet att lära på bästa sätt.

I Lagunen finns extra mycket anpassat material såsom pilatesbollar, tyngdtäcken, skärmar, brusreducerande hörlurar,

klämsaker, olika tidsverktyg m.m. Här finns också en ljudreducerande fåtölj och en återhämtningshörna som eleven

kan använda vid behov.

Lagunens personal träffas en gång i veckan för att strukturera upp arbetet, planera långsiktigt och utvärdera.

Lagunen har en samordnare som samordnar allas scheman och elevers behov, i samråd med lots och specialpedagog.

Lagunens arbete utvärderas några gånger per termin tillsammans med ledningsgrupp och delar av EHT.

All personal på hela skolan fortbildar sig i bemötande och förhållningssätt gentemot elever.

Lagunen-teamet har även specifik fortbildning via bland annat Specialpedagogiska Myndighetens webbaserade

studiepaket om NPF.

 

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig för att boka ett studiebesök: skola@fyrenekalmen.se

 

 


Previous page: Barnboksveckan 2013
Nästa sida: Fyrens pedagogiska kompass