Nerikes Allehanda 100415

ur Nerikes Allehanda 15 april 2010

Fyren Ekalmen i Ekeby-Almby kan bli en ny friskola i Örebro. Det var en av fyra ansökningar till Skolinspektionen om att få starta grundskola.

Den ekonomiska föreningen Fyren Ekalmen står bakom en av fyra ansökningar om att få starta grundskolor i Örebro.

- Vi är fyra pedagoger i kommunala skolor som länge har velat ta det här steget och starta en friskola. Vi vill driva en egen skola och det är en utmaning att kunna ta ett steg till i läraryrket, säger Marie Einarsson.

De siktar på en F-5-skola i Ekeby-Almby med 150 elever första året och sedan utöka till 200. Kommunen har lovat en tomt och intresset är stort. Får de godkänt siktar de på att ringa in till första lektionen hösten 2012, men det kan gå fortare än så.

- Får vi en samarbetspartner som kan bygga relativt snabbt hoppas vi kunna starta 2011, säger Marie Einarsson.

Tappar elever

Även Jensen Education, Svenska fotbollsakademin AB och John Bauer Organization har ansökt om att få starta grundskolor i Örebro. För kommunen kan det handla om att man tappar runt 1 100-1 200 elever, om samtliga fyra skolor får godkänt på sina ansökningar.

- Det är klart att det påverkar oss. Vi måste veta hur vi ska agera och det gäller att vara snabbt framme så vi inte står med en massa tomma lokaler. Det är en fråga som vi ständigt jobbar med, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande i programnämnd barn och utbildning.

Bättre marknadsföring

Han berättar att när och om de här skolorna etablerar sig ska de från kommunens sida försöka samtala med dem.

- Så att deras lokalisering kan vara så nära våra egna planer som möjligt, men jag vet inte hur mycket vi kan påverka det, säger Lennart bondeson.

Konkurrensen ökar, och det kan få till följd att kommunala skolor kan få stänga. Många rektorer vill få chansen att marknadsföra sina skolor mer, och nu kan det bli så.

- Vi ska ha ett möte och se om vi kan hitta en möjlighet där de kan få marknadsföra sig mer jämlikt med de fristående, men det ska också avvägas så att man inte använder vilka medel som helst, säger Lennart Bondeson.
Göran Wärnelid