Om Fyren EkAlmen

In English

"En fyr, oavsett färg, reser sig över omgivningen och är synlig

för var och en.

Den är ett tryggt land- och riktmärke för alla.

Den är ofta en stark lokal profil för närboende och besökande.

Den leder alla som är ute i okänd terräng.

Den bidrar till en resa i kända och okända vatten."

 

 

 

Fyren EkAlmen är en friskola för barn från förskoleklass till och med år 6 som slog upp dörrarna

den 20 augusti 2012.

Den då nybyggda skolan, ligger vackert belägen med närhet till Hjälmaren och naturområden i

Ekeby-Almby öster om Örebro. KARTA


Fyrens ledljus är TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP

Skolan präglas av våra ledljus såväl i miljön som mellan elever, pedagoger och föräldrar.

 

Vårt namn

Skolans namn Fyren EkAlmen, står för flera saker.

Vi är fyra som startat skolan, skolan har som ambition att liksom Fyren vara ett

tryggt riktmärke och till tydlig ledning för våra elever.

En fyr passar bra in i miljön vid Hjälmaren.

EkAlmen kommer från området där skolan är belägen; Ekeby-Almby.

Huvudman för skolan är Fyren EkAlmen AB där ägarna är Elisabeth Dudal, Marie Einarsson,

Hanna Rådehed och Sabina Segerlund.

 

Våra pedagoger


Som pedagog på Fyren EkAlmen förväntas man att följa våra ledljus, samt att vara en tydlig,

uppmuntrande och utmanande vuxen, som ser elevens inre drivkraft och olika förmågor och

vägleder denne i sin personliga utveckling.

 

Vår skola

Den 20 augusti 2012 startade skolan med 160 elever och 20 anställda.

Hösten 2015 var skolan fullt utbyggd med ca 300 elever och ca 50 anställda.

Vi bedriver även fritidsverksamhet på skolan.

 

Vår pedagogik

Fyrenpedagogiken innehåller fyra olika delar, där våra fyra ledljus: TRYGGHET, ANSVAR,  DRIVKRAFT

och SJÄLVKUNSKAP, är det som är överordnat övriga delar av vår pedagogiska idé.

Ledljusen genomsyrar hela verksamheten och bygger den personliga utvecklingensom vi ser som en

viktig förutsättning för en god kunskapsutveckling.

Då eleven lämnar vår skola är målet att de ska känna trygghet, kunna ta ansvar, ha egen drivkraft och

en god självkunskap.

Övriga delar i pedagogiken innefattar olika sätt att lära, flexibelt sätt att lära, entreprenöriellt lärande,

ett tydligt ledarskap där samtalet är centralt.

Läs mer

 

Våra aktiviteter och verksamheter

Här hittar du olika aktiviteter och verksamheter som är viktiga för skolans pedagogiska verksamhet.

Vissa används och syns dagligen i vår verksamhet medan andra är regelbundet återkommande inslag.


Previous page: Fyrens skattkista
Nästa sida: Anmälan