Pressmeddelande 100125

Nu planeras en skola i Ekeby-Almby

Under det senaste året har vi, en grupp pedagoger/lärare, planerat att starta en skola. Vi ser det som en utmaning och ett sätt att förverkliga våra ambitioner att forma en skola efter våra egna pedagogiska tankar.

- Ekeby-Almby blev ett naturligt val av område för oss, eftersom det dels finns ett behov av en skola där samt närhet till naturen, säger Marie Einarsson en av de fyra pedagogerna, som nu vill starta en skola i Ekeby-Almby.

Förra veckan bjöd vi in föräldrar och andra intresserade till ett informationsmöte på Universitetet, där vi presenterade våra grundläggande tankar och idéer om vår tänkta skola. Det som nu händer är att vi behöver få in intresseanmälningar från intresserade föräldrar. Vi har hittills fått in runt 125 anmälningar. Dessa intresseanmälningar behövs som underlag för ansökan till Skolinspektionen, vilken ska vara inne senast den sista mars 2010.

- Vi är glada över den goda respons vi fått från kommunen. Det är både tjänstemän och politiker som har engagerat sig i vår strävan att få till en skola i Ekeby-Almby. Det gör att det känns realistiskt och möjligt att skolan kommer till, säger Elisabeth Dudal, som också tillhör en av dem som är med och planerar skolan.

Vi ser skolan som en viktig del i Ekeby-Almbyområdet. Det finns underlag för en F-5-skola för ca 250-300 elever. I de prognoser som vi tagit del av, har vi sett att elevunderlaget finns både nu och i många år framåt. Dessutom finns det en byggfärdig tomt som enligt detaljplanen är avsedd för skola.

- Det är ett väldigt trevligt initiativ som dessa fyra har tagit. Vi inom Örebro kommun ser behovet av en skola i detta område och stöttar detta till hundra procent. Utan detta initiativ hade det dröjt mycket länge innan en skola hade stått på plats i Ekeby-Almby, säger kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) som också var med på informationsmötet som var på Universitetet förra veckan.

Nu skriver vi på ansökan till Skolinspektionen och ska lämna in den innan sista mars 2010. Svar beräknas komma i slutet av året. När vi får ett positivt svar kan den konkreta planeringen på allvar starta. Invigningen av skolan planeras till höstterminen 2012.

För mer information:

Marie Einarsson  070-331 14 05

marie.einarsson@fyrenekalmen.se

Lennart Bondeson

070-326 24 08

lennart.bondeson@orebro.se


Previous page: I media
Nästa sida: Nerikes Allehanda 100415