Radio Örebro 101130

Från Radio Örebro 30 november 2010

Ny skola för Ekeby-Almby-barn

Nu är det klart att barnen i Ekeby-Almby får sin egen skola. Ett glädjande besked, säger Marie Einarsson, en av lärarna som ska driva skolan.

– Vi är såklart jätteglada, vi har väntat jättelänge på beskedet. Nu är det bara skarpt läge som gäller, säger Marie Einarsson, som är en av de fyra lärare som ska starta den nya skolan i Ekeby-Almby.
Det är både ny förskoleklass och grundskola ett till fem som ska byggas i Ekeby-Almby i östra Örebro kommun till hösten. Bygglov är redan på gång, enligt Marie Einarsson, som alltså är en av de lärare som ska driva skolan.

I full skala ska skolan inhysa 250 elever. Något som Marie Einarsson inte tror blir något problem att fylla upp.

De här delarna av Örebro har en stark befolkningsutveckling, och har upprepat stor brist, inte minst på förskoleplatser.

Skolinspektionen skriver i sitt utlåtande att den nya skolan fyller ett behov i den växande kommundelen, och att någon kommunal skola knappast drabbas av det nya skolbygget.

Almbyskolan är den skola som ligger närmast och den kan komma att drabbas av ett visst elevtapp till den nya skolan, säger företrädare för Örebro kommun som Sveriges Radio Örebro pratat med.

– Ja, det är klart att Almbyskolan kan tappa elever. Samtidigt är det ett område som växer i elevantal, och Ekeby-Almby hör till ett av de mest expansiva områdena, säger Marie Einarsson.

Jonas Edlund
jonas.edlund@sr.se