Skolmat

På Fyren EkAlmen lagas  maten från grunden av närproducerad råvaror.

Vi är stolta över vårt tillagningskök, Byssan, och över den goda mat som serveras där.

Varje skoldag serveras mat i respektive Ankare och personalen äter tillsammans med barnen i basrummen och

man talar positivt om maten. Målet är att känna matglädje, trygghet och att få en bra stund tillsammans.

Vi arbetar även med önskeluncher och begreppet "Våga smaka", för att inspirera till nya smakupplevelser.

Vi som jobbar i köket heter Mathias, Oy och Sammy.Previous page: Läsårets förläggning
Nästa sida: Bilder