Klagomål & synpunkter

Enligt Skollagens 4 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda

klagomål och synpunkter mot utbildningen.

 

Ett klagomål är ett uttryck för ett missnöje med något som inte har levt upp till förväntningar som

klagomålslämnaren har haft. Ett klagomål ska så fort det är möjligt, utredas och åtgärdas.

En synpunkt är en uppfattning eller åsikt som även kan vara ett förslag eller ett beröm.

Handlar synpunkten om ett problem/fel ska den så fort som möjligt utredas och åtgärdas

Maila oss för att lämna dina synpunkter och klagomål: skola@fyrenekalmen.se

Vi återkommer till dig inom en vecka och berättar vilka åtgärder vi kommer eller har vidtagit.

 


Previous page: Welcome to Fyren EkAlmen