Vårt trygghetsarbete


Fyren EkAlmens Trygghetsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2019

Fyrens trygghetsteam består av:

Sabina                 Kalle                    Åsa                  Teresia                  Yvette

På torsdagar kl. 9.00-9.30 finns någon i trygghetsteamet tillgänglig för att lyssna på dig som vårdnadshavare

eller ditt barn, om du känner dig orolig för ditt barns trygghet i skolan.

Trygghetsteamet finns under den här tiden i skolans konferensrum som finns i Vattnets Ankare.

 

Fyrens rastleksvärdar är:

Teresia                       Camilla (bild saknas)


 

Fyrens rastverksamhet

Vårdnadshavare eller elev kontaktar i första hand sitt barns lots och i andra hand trygghetsteamet eller rektor

då man misstänker att ett barn utsätts för upprepade trakasserier eller kränkande behandling av en annan

elev på skolan. Om barnet blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar av personal på skolan kontaktas rektor.

 

Hör gärna av dig om du som vårdnadshavare, har tankar och idéer som kan förbättra vår Trygghetsplan 2017/2018.

Maila dina tankar HÄR