Vårterminen 2014

 

Julavslutning med genrep. och mattelektion i Skäret

Viken gör sin egen profil över kloksätten

Projektstart om Vårt samhälle och musiklektion i Jollen, Salamandern och Viken

IUP-arbete, bild, kamratövningar och rastlek

Utehamnen

Projektarbete om samhället i Kusten och klockträning i Båten.

Ord och meningsskapande i Sländan

Snäckan och Piren lär sig ackord på keyboards, medan Salamandern undersöker hur

rytminstrumenten ser ut och låter.


Inne- och uteaktiviteter

Bryggan inbjöds till John Steinbergs 40-åriga föreläsningsjubileum med olika föreläsare på podiet,

som talade om Framtidens skola.

Barn från Jollen hjälper barn från Flotten att räkna och tar hjälp av fingrarna.

Snäckan är på Tekniska kvarnen och undersöker bl.a. hur många kilo en papperskasse klarar utan att gå sönder.

Skäret och Viken skriver poesi på olika sätt både inne och ute

Utehamnen har många aktiviteter på gång i Ekhagen och vid Kärret

Piren lär sig geometriska figurer på utematten med Emma.

Viken hälsar "Welcome to Sweden" med sina engelska turistbroschyrer.Skäret tränar kemibegrepp via memory och utvärderar projektarbetet genom intervju på iPad

De lär sig också spela schack inför schackfyran.Salamandern har "Alla-hjärtans-dags-mys".

Olika aktiviteter på Hamnen - ut i skogen, Hamnens stadsbygge, legobygge och pizzabullar till mellis

På Hamnen är det sportlovsmys.

Där har det varit OS-tävlingar....

....skridskor på Behrn Arena....

...och sportlovsbio

Båten målar krukor som de sått frön i för att se vad en växt behöver för att leva.

Skeppet har bildlektion och på Hamnen bygger man en fyr.

Viken förbereder en powerpoint på engelska inför internationellet studiebesök.

De sammanställer också sina kunskaper om Danmark efter att ha sett en film om landet.

Vårt nya projekt - Vad är magnetism?

Första uppdraget - vad är magnetiskt omkring oss?

Broccoli innehåller ju mycket järn - kan det vara magnetiskt?

Fettisdag på Fyren!

Rastlek på Fyren

Många vill vara med och leka när elevrastlekvärdarna samlar till aktivitet

Sjöbodsansvariga lånar ut rastleksaker

Projektet om magnetism fortsätter.

Vattnet testar hur magnetism fungerar i kompassen och hur järnspån kan visa magnetfälten.

Båten försöker göra en magnet av en sax och undersöker hur magneter kan sväva.

Kusten skriver hypoteser och drar slutsatser när de testar vilka material som fastnar på magneter

och vilka material som stoppar magnetfälten.

Sländan har utelek i det fina vårvädret


Nationella prov i svenska har startat i Piren och i Snäckan övar man läsförståelseförmågan.

Skräddaren tränar samarbetsförmågan i kamratövningarna.

Skäret skriver på engelska.

Piren arbetar med kroppen och har illustrerat kroppar i olika OS-grenar i Sotji med hjälp av aluminiumfolie.

Det blev både konståkare, skidåkare och hockeyspelare.


Studiebesök på Fyren

Under tisdag förmiddag hade vi besök av sexton lärare från Belgien/Holland/Örebro på Fyren.

Elever från Skäret och Viken agerade Fyrenguider under besöket.

Viken-eleverna väntar nervöst på på att ta emot gästerna som de sedan ska presentera Fyren för.


Skäret-eleverna guidar gästerna inne och ute.

Viken-eleverna hjälper till med frågor under lektionsbesöket.

Båtens elever undersöker vad som är magnetiskt medan Skärets elever undersöker magnetfält.I Skeppet tränar man på att visa hur man tänker när man löser matematiska problem.

I Kusten övar man geometri utomhus och inomhus.

Skräddaren och Skeppet har besök från kulturskolan.

Skäret lyssnar på Mozarts opera " Trollflöjten" för att öva sig i att urskilja musikaliska karaktärsdrag i

olika genrer och kulturer.


Magnetism fortsätter att undersökas.

I Vattnet gör man magnetfiskar och i Piren gör man en magnetlek för att förstå magnetens egenskaper.

Kusten mäter olika magneters kraft, tillverkar elektromagneter och försöker avmagnetisera en magnetisk sax.

Skräddaren och Salamandern konstruerar GOA- konstverk på kamratövningarna och dokumenterar sedan

i Pic Collage på iPaden. De jobbar också med självskattning och problemlösning i matten.

Piren och Snäckan har svenska tillsammans på olika sätt.

I alla basrum övar vi på de fem stora förmågorna.

Lässtund i Vattnet


Vi tränar ansvar genom att städa sin egen låda. Sländan visar sång på sångsamlingen.

Rastlek på Fyren - 1,2,3,rött ljus och Twister.


Utehamnen har haft båtrace och serverar mellis uppe vid kärret

Projektets avslutande uppfinningsuppdrag förbereds med ritningar.

Skäret övar multiplikationstabellen på olika sätt.

Skeppet tränar förmågan att skriva hur man tänker och löser matematiska problem, och tränar engelska

frukter genom att leka "fruitsalad".

Viken tränar förmågan att hantera begrepp om ögat på olika sätt

Skeppet, Jollen, Skräddaren och Salamandern spanar efter vårtecken på no:n

Östra Hamnen leker ute på skolgården och Utehamnen i Ekhagen/Kärret

Fyren fylldes av uppfinnare under måndagens projektpass när olika magnetuppfinningar konstruerades.

Samtidigt dokumenteras arbetets resultat.

Skeppet, Skräddaren, Piren och Snäckan hade religionsbesök då man fick möjlighet att

ställa frågor om de olika religionerna.

Snäckan och Skäret övar på engelska påskord.

Jollen och Skeppet skapar figurer från "det kinesiska ägget".

Jollen och Skeppet skapar figurer från delarna av "det kinesiska ägget".

Skeppet tränar problemlösning - vad kan man köpa till ett akvarium om man har en viss summa pengar?

Efter Skeppets och Skräddarens musikpass blir det gemensam lunch.

Sländan har fri lek i ankaret.

Kusten och Snäckan redovisar sina magnetuppfinningar på olika stationer i ankaret.

En och annan förälder minglade också runt bland uppfinningarna.

Skeppet har religionskunskap och visar upp bibeldraman för varandra.

Adam och Eva i lustgården, som möter ormen och äter av kunskapens frukt.

Noa får uppdrag av Gud och samlar i hop alla djuren i arken.

Skeppet och Jollen testar sina kunskaper om vårblommor med en tipspromenad i det fina vårvädret.

Sländan har idrott ute.

 

Fyrens vänskapsvecka

Vi bildar ett stort hjärta, sjunger Fyrenvisan och hurrar för vänskapsveckan.

Vi arbetar i vänskapsgrupper och tar på GOA-glasögonen.

Skeppet undersöker vilken som är den viktigaste egenskapen hos en vän.

I Skräddaren är eleverna ansvarsfulla och leder arbetet med Fyrenboksskrivandet.

Vänskapsveckan fortsätter med arbete i vänskapsgrupperna. Veckan avslutades med

valborgsmässofirande, vårstädning, blomplantering, lunch ute och disco som elevrådet fixade.

Uppstart i Båten och Vattnet av vårt nya projekt - Dra mig baklänges, vad har hänt här?

Vi letar spår av historia i naturen och undersöker klippblocket i Ekhagen.

En eftermiddag på Hamnen plockas spa-lådan fram och massage erbjuds.

Skeppet skapar konstverk på bilden och Viken dramatiserar norska folksagor.

Snäckan komponerar egen musik och Skeppet och Jollen tränar på grodans livscykel.

Vattnets elever bekantar sig med flyttblocket i Ekhagen.

Rast på Fyren. På rastleken målar man med gatukritor eller blåser såpbubblor.

Skäret gör studiebesök på Länsmuséet - en del av vårt projektarbete "Dra mig baklänges - vad har hänt här?".

På muséet får man göra arkeologiska utgrävningar, arbeta i laboratoriet som osteologer och undersöka runskrift.

Man passar också på att undersöka utställningarna och prova på att leva som förr i tiden.

Hamnen firar fritidshemmets dag i strålande solsken

På projektet lär sig Båten och Vattnet om Hjälmaren och sänkningen av sjön.

Sländorna jobbar med matte och tränar på fler än, färre än, lika många och med geometriska former.

Man tränar på att forma efter en instruktion, gå på formjakt och rita en geometrirobot.

Skräddaren, Skeppet, Jollen och Salamandern jobbar med djurs livscykler.

Viken berättar på engelska om olika muminkaraktärer.

Salamandern skriver fabler och Skräddaren tränar bråk på bildklokt sätt.

Det finns också många övningar på skattkistan.

Salamandern jobbar med engelska och beställer av den engelska frukttanten i smoothie-kiosken.

På projektet lär sig Båten och Vattnet om Hjälmarens sänkning, slussar, hur man fördelade marken och

varför man bosatte sig runt sjön. Vi jobbar både vid skolan och vid nere vid hamnen.

Flotten och Sländan har utelek och på Hamnen är det roliga timmen

Skräddaren arbetar med bråk på olika kloksätt.

Skäret har tillverkat egna läroböcker efter sitt besök på länsmuséet.

Jollen är vi-kloka och samarbetar under kamratövningarna.

Piren och Snäckan är på Dreve udde, där man samarbetar för att utföra olika uppdrag tillsammans.

Man ska bl.a. ta bilder på olika saker, bygga ett så högt torn som möjligt och göra ett pic collage tillsammans.

Skräddarens redovisning "Fabler och en massa mys", Salamandern jobbar med bråk på olika sättoch Vattnet har IUP.

Arbeten från Kusten, samt städning för terminen. Skräddaren och Salamandern har kamratövningar.

Utelek och rast på Fyren.

Sommaravslutning 2014

Sommarlov på Hamnen

 


Previous page: Bilder
Nästa sida: Bilder vårterminen 2017