Välkommen till Fyren EkAlmen


All personal på skolan hälsar alla elever välkomna till ett nytt läsår

onsdagen den 22 augusti kl.9.00 ute på skolgården.

Skoldagen slutar kl.12.30 för förskoleklass och kl.13.00 för åk 1-6.

Hamnen är öppet som vanligt före och efter skoldagens slut.

Fyren EkAlmen är en friskola för åk F-6 i Ekeby Almby utanför Örebro


Vill du jobba hos oss?

Vi söker vikarier inför ht-18 som kan ersätta ordinarie personal vid sjukdom och ledighet.

Intresserad? Hör av dig till skola@fyrenekalmen.se


Fyren i bilder under sommaren

Ett nytt basrum för Kobben (åk 6) har byggts i Västkustens ankare under sommaren.

Personalen har tillbringat två dagar i augusti på Hållö för kompetensutveckling, planering och teambuilding

Delar ur personalen har gått brandutbildning innan skolstart
Nästa sida: Kontakta oss