Synpunkter

 GDPR

Tyck till om vår verksamhet

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss och lämna din synpunkt genom att maila oss på skola@fyrenekalmen.se

Vi återkommer till dig inom en vecka och berättar vilka eventuella åtgärder vi kommer, eller har vidtagit.

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra det pedagogiska och elevhälsoarbetet i vår verksamhet.

 

Information om GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen i kraft, och ersatte därmed den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Fyren EkAlmen värnar om din integritet och vill förtydliga hur vi hanterar personuppgifter enligt den nya Dataskyddslagen GDPR. Vår policy är upprättad utifrån gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med den här informationen är att du ska få veta hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Fyren EkAlmen AB registrerar, lagrar och behandlar personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att kunna bedriva verksamhet som skola och fritidshem. För vissa personuppgifter kommer vi att ta in samtycke från er. Fyren EkAlmen AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Personuppgifter sparas endast så länge det finns relevanta skäl till detta, sedan gallras de i enlighet med verksamhetens rutiner.

 Så behandlar vi personuppgifter

Vissa typer av personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva en

Skola och fritidshem på ett relevant sätt. Exempel på sådana personuppgifter är: namn,

personnummer, e-post, adress, betyg, närvaro, kunskapsutveckling, åtgärdsprogram, uppgifter om anpassningar, språkval, modersmål, inkomstuppgifter, kontonummer vid fakturering av fritidsavgift.

Vem använder personuppgifterna

De personuppgifter som behandlas av Fyren EkAlmen registreras i de av verksamheten använda digitala och analoga system. Endast de personer inom verksamheten som behöver åtkomst kommer åt dessa. Inom Fyren EkAlmen används olika e-tjänster och appar för att främja undervisningen. Dessa e-tjänster och appar är verifierade och godkända av verksamhetens dataskyddsombud i syfte att avgöra dess lämplighet när det kommer till säker behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefon, e-post delas ut till Örebro kommun för att exempelvis kunna registrera vilka barn som går på skolan.

Hur länge sparas personuppgifterna

Personuppgifter sparas endast så länge det finns relevanta skäl till detta, sedan gallras de i enlighet med verksamhetens rutiner.

Källan vi fick dina personuppgifter från
Vi fick personuppgifterna från den registrerade själv vid anmälan till Fyrens elevkö i Schoolsoft samt på blankett då ni tackat ja till platsen. BVC-journal alternativt skolhälsojournal skickades från BVC eller föregående skola efter samtycke från er, då ditt barn började på Fyren EkAlmen.

Samtycke till bildhantering
I samband med skolstart får vårdnadshavarna en blankett om samtycke till bildhantering. Det gäller samtycke för att få publicera bilder/filmer på ditt barn på hemsidan, skolfoto samt lagra bilden i Schoolsoft.