Om Fyren EkAlmen

”En fyr, oavsett färg, reser sig över omgivningen och är synlig för var och en.

Den är ett tryggt land- och riktmärke för alla.

Den är ofta en stark lokal profil för närboende och besökande.

Den leder alla som är ute i okänd terräng.

Den bidrar till en resa i kända och okända vatten.”

Fyren EkAlmen är en friskola för barn från förskoleklass till och med år 6 som slog upp dörrarna den 20 augusti 2012.

Skolan ligger vackert belägen med närhet till Hjälmaren och naturområden i Ekeby-Almby öster om Örebro. 

Vårt namn

Skolans namn Fyren EkAlmen, står för flera saker. Vi är fyra som startat skolan, skolan har som ambition att liksom Fyren vara ett tryggt riktmärke och till tydlig ledning för våra elever. En fyr passar bra in i miljön vid Hjälmaren. EkAlmen kommer från området där skolan är belägen; Ekeby-Almby.

Huvudman för skolan är Fyren EkAlmen AB där ägarna är Elisabeth Dudal, Marie Einarsson, Hanna Rådehed och Sabina Segerlund.

Våra pedagoger

Som pedagog på Fyren EkAlmen förväntas man att följa våra ledljus, samt att vara en tydlig, uppmuntrande och utmanande vuxen, som ser elevens inre drivkraft och olika förmågor och vägleder denne i sin personliga utveckling.

Vår skola

Den 20 augusti 2012 startade skolan med 160 elever och 20 anställda. Hösten 2015 var skolan fullt utbyggd med ca 300 elever och ca 50 anställda. Vi bedriver även fritidsverksamhet på skolan.