Grundskola

Fyren EkAlmen är en fristående grundskola för barn i förskoleklass till och med åk 6. På skolan finns också fritidshemmet Hamnen. Skolan ligger i Ekeby-Almby öster om Örebro och har ca 300 elever och 50 anställda.

Skolan har två parallella årskurser i åk F-5, samt en åk 6. De yngsta eleverna, åk F-2, går på Båten eller Vattnet, medan de äldre eleverna, åk 3-6 går på Östkusten eller Västkusten.

Pedagogerna undervisar i arbetslagen utifrån sin ämnesbehörighet, vilket innebär att olika lärare i arbetslaget undervisar i samma grupp och tar ett gemensamt ansvar för eleverna. Varje elev har en egen lots (mentor), som är huvudansvarig för elevens trygghet, utveckling och mående. En gång i månaden möts elev och lots för ett individuellt lotssamtal, då man samtalar om hur eleven har det i skolan.

På skolan arbetar olika kompetenser inom elevhälsan, såsom specialpedagog, speciallärare, skolkurator och skolsköterska.

 Läs mer om Fyrenpedagogiken

Skolmåltiderna tillagas på plats från grunden i vårt tillagningskök av våra tre kockar och serveras i basrummen (klassrummen). Vi har valt att äta i våra basrum för att få en lugn och trygg matsituation.