Ansökan

Välkommen att ansöka till Fyren EkAlmen!

När du har anmält ditt barn får du en bekräftelse från oss med ert kö-id, och lite senare också information om barnets plats i kön. Anmälan är inte bindande och i god tid innan skolstart kommer du att få bekräfta platsen på skolan. Det går bra att anmäla till skolstart vilket startår som helst. Kontrollera att din mailadress är rätt i fylld och att du fyllt i ditt barns tidigare skola eller förskola, eftersom det underlättar processhanteringen för oss.

Anmäl ditt barn till vår skola här.

Urvalskriterier

Vi tar emot ca 50 elever/läsår i förskoleklass.

Urvalskriterierna är:

1. Syskonförtur – Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går på skolan vid tidpunkten för antagningen. Preliminärt besked om syskonförtur kan lämnas vid förfrågan – dock kan detta komma att ändras om syskonet slutar på skolan innan det blir aktuellt med antagning.

2. Anmälningsdatum

Välkommen till vår elevkö!