Månadsbrev mars – Konflikthantering

Månadsbrev mars – Konflikthantering

I en skola sker ibland konflikter mellan elever, likväl som det sker konflikter i en familj mellan syskon. En del i konflikthantering är att utvecklas som människa. På Fyren har vi tillsammans bestämt några gemensamma saker gällande hur vi alla hanterar stora som små konflikter, mellan elever. Alltid när vi ser något så reagerar vi […]