Förskoleklass

Här hittar du den ppt som visades under informationsmötet i februari, för vårdnadshavare till höstens  nya förskoleklasser.

Förskoleklass föräldramöte 2023

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är from höstterminen 2018 en obligatorisk skolform för sexåringar. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklass ska stimulera elevers utveckling och lärande och att förbereda dem för fortsatt utbildning.

Hur ser verksamheten ut?

Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

Vad styr förskoleklassen?

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. De tre första delarna – Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer , samt Syfte och Centralt innehåll – gäller för förskoleklassen. Förskoleklassen har inga kunskapskrav att uppnå.

Läroplan för förskoleklass

Arbetsgång för övergång till förskoleklass på Fyren

Mars – överlämning från förskolorna

April-maj – vi sätter i hop de nya förskoleklassgrupperna

Maj – vårdnadshavare får information om grupperna

Maj – de nya förskoleklasserna erbjuds två besök på Fyren – beroende på gällande restriktioner utifrån covid-19

Maj – vårdnadshavare får inlogg till Schoolsoft

Från v.32 – möjlighet till inskolning på fritidshemmet Hamnen