Fritidshemmet Hamnen

Hamnen är vår fritidsverksamhet och är en del av Fyren EkAlmen. På fritidshemmet arbetar vi utifrån Skolverkets riktlinjer för fritidshem, Lgr11 (läroplanen), samt utifrån Fyren EkAlmens vision och ledljus TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP.

Hamnens verksamhet

Fritidshemmet Hamnen består av fyra olika delar –  Båten (årskurs F-2), Vattnet (åk F-2), Kusten (åk 3-6) och Utehamnen (åk 1-6).

På Hamnen kan eleverna välja mellan olika aktiviteter under veckan såsom pyssel, aktivitet i Kompassen, musik och dans, lekar, pärlning, lego, IT-aktivitet, olika leklådor mm. Varje dag går barnen ut på gården innan mellis. Vårdnadshavare skriver själva in elevernas Hamnentider i Schoolsoft. Där kan man också skriva meddelanden till personalen vid behov. Hamnenpersonalen ”checkar in och ut” barnen i Schoolsoft när de kommer och går hem.

Hamnen har öppet mellan klockan 06.30 och 17.30. Om omsorgsbehov finns mellan kl. 6-6.30 samt 17.30-18.00 behöver detta meddelas senast två veckor innan till koordinator. 

Båten

På Båten går elever från Skutan, Flotten och Jollen.

På Båten jobbar Cassandra, Peter, Anton, Melvin och Samuel.

Öppning av Hamnen görs på Båten kl.6.30.

För de elever som önskar äta sin medhavda frukost i lugn och ro på skolan finns möjlighet till det före kl.7.30 då alla elever går ut innan skoldagen börjar. Vi serverar alltså inte frukost på skolan.

Telefonnummer till Båten: 076 56 99 532

Vattnet

På Vattnet går elever från Svanen, Skräddaren och Salamandern.

På Vattnet jobbar Jerker, Anna, Johan och Sofie.

Stängning av Hamnen görs på Vattnet kl.17.30.

Telefonnummer till Vattnet: 076 56 99 533

Kusten

På Kusten går elever från Viken, Skäret, Sundet, Piren, Klippan, och Holmen.

På Kusten jobbar Camilla och Fredrik.

Telefonnummer till Kusten: 073 70 82 559

Utehamnen

På Utehamnen går elever från alla basgrupper som ansökt om det, förutom från förskoleklasserna.

På Utehamnen går elever från åk 1-6 som ansökt om det. Utehamnens barn är uppdelade på två grupper, Kotten och Barret. Två dagar per vecka är barnen på Utehamnen. De kommer tillbaka till skolan vid kl 16. De andra dagarna är barnen inne på respektive Ankare.

På Utehamnen jobbar Cassandra och Johan.

Telefonnummer till Utehamnen: 076 56 99 534

Fritidshemmet Hamnen

Anmälan och avgifter

Anmälan för fritidshemsplats

Du har rätt till barnomsorg under tiden du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven. Du har även rätt till barnomsorg under restid till och från arbetet/skolan.

Du anmäler ditt barn till Fyrens EkAlmens fritidshem Hamnen genom att skicka in blanketterna Fritidshemsansökan och inkomstredovisning till oss.

Blanketterna skickas till: Fyren EkAlmen, Braxenvägen 5, 705 10 Örebro.

Terminsplacering

Om familjen har behov av max 15 dagar per halvår kan du ansöka om terminsplacering. Höstterminen sträcker sig mellan 1 juli och 31 december med sista ansökningsdag den 1 juli. Vårterminen sträcker sig mellan 1 januari och 30 juni med sista ansökningsdag 1 januari.

Använd blanketterna fritidshemsansökan och inkomstredovisning.

Blanketterna skickas till: Fyren EkAlmen, Braxenvägen 5, 705 10 Örebro.

Öppettider

Hamnen öppnar kl.6.30 på Båten och stänger kl.17.30 på Vattnet varje dag.

Hamnen håller stängt några dagar under läsåret för planering och kompetensutveckling, samt under fyra veckor i juli månad.

Om omsorg behövs när fritidshemmet är semesterstängt behöver detta meddelas till skolans rektor två månader innan utsatt datum.

Öppettiderna på fritidshemmet utgår från det behov som finns av omsorg.  

Avgifter

Vi följer Örebro kommuns skolbarnomsorgstaxa. 

Betala räkningen

Räkningen kommer ut runt den 20:e varje månad och gäller för innevarande månad. Till exempel skickas oktober månads räkning till dig den tjugonde oktober och ska betalas inom tio dagar. Vi kan inte erbjuda e-faktura eller autogiro.

Uppehåll på sommaren

På sommaren är många barn lediga från fritidshemmet. Ditt barn kan vara ledigt upp till 90 dagar juni – augusti (resten av året är det 60 dagar) utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för platsen; man betalar för rätten till en plats på fritidshemmet – ett abonnemang.

Säga upp plats

När du ska säga upp din plats inom barnomsorgen gör du det på blanketten uppsägning av fritidshemsplats. Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar (cirka två månader) och börjar gälla från den dag blanketten lämnas in. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Blanketten skickas till: Fyren EkAlmen, Braxenvägen 5, 705 10 Örebro.