Lagunen

På Fyren EkAlmen finns Lagunen. Det är ett anpassat basrum med tillhörande grupprum och där arbetar lärare, resurspedagoger, fritidspedagog och speciallärare. Till Lagunen kommer elever som har behov av en lugnare arbetsmiljö, mer individuellt anpassad undervisning eller hjälp att strukturera sitt arbete. Här får eleverna en egen fokusplats dit de går på schemalagda överenskomna arbetspass.

Lagunen 4
Lagunen 3
Lagunen 1

Lagunens pedagoger finns också schemalagda i vissa basgrupper för att stötta upp i helgrupp i ämnesundervisning. Målet är att varje elev ska få hjälp att hitta sina bästa strategier i skolmiljön, för att få möjlighet att lära på bästa sätt. I Lagunen finns extra mycket anpassat material såsom pilatesbollar, tyngdtäcken, skärmar, brusreducerande hörlurar, klämsaker, olika tidsverktyg m.m. Här finns också en ljudreducerande fåtölj och en återhämtningshörna som eleven kan använda vid behov.

Lagunen 2
Lagunen 6
lagunen 7
Lagunen 8

Lagunens personal träffas en gång i veckan för att strukturera upp arbetet, planera långsiktigt och utvärdera. Lagunen har en samordnare som samordnar allas scheman och elevers behov, i samråd med lots och specialpedagog. Lagunens arbete utvärderas några gånger per termin tillsammans med ledningsgrupp och delar av EHT. All personal på hela skolan fortbildar sig i bemötande och förhållningssätt gentemot elever. Lagunen-teamet har även specifik fortbildning via bland annat Specialpedagogiska Myndighetens webbaserade studiepaket om NPF.

Mål Lagunen: Ge elever i behov, verktyg för ett självreglerat lärande i en lugnare miljö.

I Lagunen får eleverna möjlighet att träna på:

– att strukturera

– att hitta sin fokusplats

– att anpassa sina uppgifter

– att använda verktyg för att arbeta i en större grupp

– återhämtning

Detta skapar förutsättningar för eleven att utveckla sitt lärande för livet och möjlighet att nå skolans mål.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig för att boka ett studiebesök: skola@fyrenekalmen.se