Om Fyren EkAlmen AB

Fyren EkAlmens skola drivs av Fyren EkAlmen AB.

Fyren EkAlmen AB ägs av Sabina Segerlund, Lisa Dudal, Hanna Rådehed och Marie Einarsson som bildar skolans ledningsgrupp BRYGGAN.

Bryggan

Samtliga ägare är legitimerade lärare, med flera års erfarenhet av undervisning och ledarskap i olika kommunala skolor.

Erfarenheter av arbete med multipla intelligenser, föreläsningar, trygghetsarbete, matematikutveckling, IUP-arbete mm finns representerade i BRYGGAN, och har lett fram till FYRENPEDAGOGIKEN, som används i undervisningen på skolan.

Marie Einarsson är rektor på Fyren EkAlmen, men BRYGGAN tillämpar ett delat ledarskap där alla beslut tas gemensamt. 

Fyren EkAlmen invigdes den 20 augusti 2012. 

Kontakt

Marie Einarsson marie.einarsson@fyrenekalmen.se

Lisa Dudal elisabeth.dudal@fyrenekalmen.se

Hanna Rådehed hannna.radehed@fyrenekalmen.se

Sabina Segerlund sabina.segerlund@fyrenekalmen.se