Fyrens bibliotek

I mitten av Västkusten ligger vårt lilla mysiga bibliotek. Dit går vi pedagoger med eleverna vid schemalagda tillfällen eller när det finns behov.

Böckerna är indelade efter genre och svårighetsgrad.

Fyrens bibliotek
Fyrens bibliotek

Nivåer på böckerna

Röd innefattar mindre text och mycket bilder. 

Svart nivå har mer luft i texten och en del bilder. 

Grön har mycket text och få bilder. 

Blå har mer avancerad text och saknar bilder.

Fyrens bibliotek

Genrer på böckerna

Vid respektive genre i biblioteket sitter även en lapp med genren för att underlätta för eleverna när de letar efter böcker i samråd med pedagog.

Fyrens bibliotek
Fyrens bibliotek
Fyrens bibliotek

Utlåning och återlämning

Vi har valt att låta eleverna låna de böcker de vill utan att registrera eller skriva upp dessa. Vi litar på att eleverna återlämnar böckerna vid nästa biblioteksbesök eller går tillbaka med dem till återlämningskistan utanför biblioteket när de läst ut en bok. Kommer det bort någon bok resonerar vi att den boken säkerligen skänkt extra läsglädje till eleven som glömt att återlämna den.

På innerdörren till biblioteket sitter en lista där eleverna får komma med önskemål angående vilka böcker de är intresserade av att läsa, vilket underlättar när vi köper in nya böcker.

Fyrens bibliotek

Återlämningskistan

Fyrens bibliotek

Önskelistan