Fyrens personal

Vattnets ankare

I Vattnets ankare finns basgrupperna Salamandern, Snäckan och Svanen.

Jerker Hjertsson

Jerker Hjertsson

Lärare i fritidshem

Fyrens personal

Daniel Björk

Lärare i fritidshem

Anna Landerholm

Anna Landerholm

Resurspedagog

Fyrens personal

Sara Carlsson

Resurspedagog

Båtens ankare

I Båtens ankare finns basgrupperna Jollen, Skeppet och Skutan.

Lisa Dudal

Lisa Dudal

Lärare

Robert Jernberg

Robert Jernberg

Lärare

Tove Svensson

Tove Svensson

Lärare

Fyrens personal

Clara Garmer

Lärare

Anna Öberg

Anna Öberg

Fritidspedagog

Fyrens personal

Carin Bodin

Fritidspedagog

Emilia

Emilia Andersson

Fritidspedagog 

Fyrens personal

Sami Zeidan

Resurspedagog

Västkustens ankare

I Västkustens ankare finns basgrupperna Piren, Holmen, Skäret och Kobben.

Jenny Magnell

Jenny Magnell

Lärare

Fyrens personal

Jessica Ezelius

Lärare spanska

Fyrens personal

Emeline Clerget

Lärare franska

Camilla Pihl

Camilla Pihl

Fritidspedagog

Mikaela Lindberg

Mikaela Lindberg

Resurspedagog

Veronica Larsson

Veronica Larsson

Resurspedagog

Östkustens ankare

I Östkustens ankare finns basgrupperna Sundet, Klippan, och Viken.

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Fritidspedagog,

resurspedagog

Fyrens personal

Andreas Fredriksson

Fritidspedagog

MicrosoftTeams-image

Lydia Marticki

Resurspedagog

Carolina Bjurling

Carolina Bjurling

Resurspedagog

Relingen

I Relingens ankare finns elevhälsa och icke-undervisande personal. 

Fyrens personal

Malin Preinert

Speciallärare

Maria Ring

Maria Ring

Skolkurator

Marie Hjerpe

Marie Hjerpe

Skolsköterska

Marie-Louise Nyrén

Marie-Louise Nyrén

Koordinator

Mona Dahlin

Mona Dahlin

Lokalvårdare

Mathias Säterås

Mathias Säterås

Köksmästare

Sofie Lönnström

Sofie Lönnström

Köksbiträde/Fritidspedagog