Fyrens personal

Vattnets ankare

I Vattnets ankare finns basgrupperna Svanen, Skräddaren och Salamandern.

Hanna Rådehed

Hanna Rådehed

Lärare

Maria Golowin

Maria Golowin

Lärare

Linn Jansson

Linn Jansson

Lärare

Alexander Wiik

Alexander Wiik

Vik. lärare

Jerker Hjertsson

Jerker Hjertsson

Lärare i fritidshem

Anna Öberg

Anna Öberg

Lärare i fritidshem

Anna Landerholm

Anna Landerholm

Resurspedagog

Maja Ludvigsson

Maja Ludvigsson

Resurspedagog

Båtens ankare

I Båtens ankare finns basgrupperna Skutan, Flotten och Jollen.

Lisa Dudal

Lisa Dudal

Lärare

Robert Jernberg

Robert Jernberg

Lärare

Tove Svensson

Tove Svensson

Lärare

Clara Garmer

Clara Garmer

Lärare

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Fritidspedagog

Cassandra Larsson

Cassandra Larsson

Fritidspedagog

Melvin Einarsson

Melvin Einarsson

Vik. fritidspedagog 

Peter Jakobsson

Peter Jakobsson

Vik. fritidspedagog

Västkustens ankare

I Västkustens ankare finns basgrupperna Skäret, Piren och Holmen.

Jenny Magnell

Jenny Magnell

Lärare

Èmile Sape

Émile Sape

Lärare

Lärare tyska

Carin Larsson

Carin Larsson

Lärare spanska

Camilla Pihl

Camilla Pihl

Fritidspedagog

Rebecka Amanatidou

Rebecka Amanatidou

Fritidspedagog

Veronica Larsson

Veronica Larsson

Resurspedagog

Mikaela Lindberg

Mikaela Lindberg

Resurspedagog

Carolina Bjurling

Carolina Bjurling

Resurspedagog

Östkustens ankare

I Östkustens ankare finns basgrupperna Viken, Sundet och Klippan.

Relingen

I Relingens ankare finns elevhälsa och icke-undervisande personal. 

Lee Claesson

Lee Claesson

Vik. speciallärare

Maria Ring

Maria Ring

Skolkurator

Marie Hjerpe

Marie Hjerpe

Skolsköterska

Marie-Louise Nyrén

Marie-Louise Nyrén

Koordinator

Mona Dahlin

Mona Dahlin

Lokalvårdare

Mathias Säterås

Mathias Säterås

Köksmästare

Sofie Lönnström

Sofie Lönnström

Köksbiträde/Fritidspedagog

Föräldralediga och studielediga

Miriam Lindström

Miriam Lindström

Lärare

Föräldraledig läsåret 23/24

Agnes Nylin

Agnes Nylin

Lärare

Föräldraledig läsåret 23/24

Malin

Malin Preinert

Speciallärare

Studieledigledig ht -23