Fyrens personal

Vattnets ankare

I Vattnets ankare finns basgrupperna Svanen, Skräddaren och Salamandern.

Hanna Rådehed

Hanna Rådehed

Lärare

Linn Jansson

Linn Jansson

Lärare

Maria Golowin

Maria Golowin

Lärare

Anna Kahl

Anna Kahl

Lärare

Jerker Hjertsson

Jerker Hjertsson

Fritidspedagog

Anna Ö

Anna Öberg

Fritidspedagog

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Fritidspedagog

Båtens ankare

I Båtens ankare finns basgrupperna Skutan, Flotten och Jollen.

Lisa Dudal

Lisa Dudal

Lärare

Robert Jernberg

Robert Jernberg

Lärare

Tove Svensson

Tove Svensson

Lärare

Clara Garmer

Clara Garmer

Lärare

Beatrice Öhman

Beatrice Öhman

Fritidspedagog

Cassandra Larsson

Cassandra Larsson

Fritidspedagog

Melvin Einarsson

Melvin Einarsson

Vik. fritidspedagog

Västkustens ankare

I Västkustens ankare finns basgrupperna Skäret, Piren och Holmen.

Erika Eriksson

Erika Eriksson

Lärare

Albin Conradsson

Albin Conradsson

Lärare, idrott

Agnes Nylin

Agnes Nylin

Lärare

Sebastian Bichler

Sebastian Bichler

Vik.lärare

Camilla Pihl

Camilla Pihl

Fritidspedagog

Mikaela Lindberg

Mikaela Lindberg

Resurspedagog

Gizela Wizell

Gizela Wizell

Resurspedagog

Östkustens ankare

I Östkustens ankare finns basgrupperna Viken, Sundet och Klippan.

Camilla Gillberg

Camilla Gillberg

Lärare, slöjd

Åsa Westerberg

Åsa Westerberg

Lärare

Hanna Hamasaeed

Hanna Hamasaeed

Lärare

MicrosoftTeams-image (5)

Fredrik Spentz

Fritidspedagog

MicrosoftTeams-image (3)

Erik Lindahl

Resurspedagog/Fritidspedagog

Åsa Ferm Tollesby

Åsa Ferm Tollesby

Lärare, slöjd

Relingen

I Relingens ankare finns elevhälsa och icke-undervisande personal. 

Miriam Lindström

Miriam Lindström

Speciallärare

20220922_142032

Marie Hjerpe

Skolsköterska

Maria Ring

Maria Ring

Skolkurator

Fyrens personal

Yvette Hendeberg Strand

Lärarassistent

Marie-Louise Nyrén

Marie-Louise Nyrén

Koordinator

Mona Dahlin

Mona Dahlin

Lokalvårdare

Mathias Säterås

Mathias Säterås

Köksmästare

Sofie Lönnström

Sofie Lönnström

Köksbiträde/Fritidspedagog

Föräldralediga och studielediga

Carolina Bjurling

Lina Bjurling

Resurspedagog

Föräldraledig läsåret 22/23

Jenny Magnell

Jenny Magnell

Lärare

Föräldraledig läsåret 22/23

Hjalmar

Hjalmar Hurtig

Lärare

Studieledig läsåret 22/23

Malin

Malin Preinert

Speciallärare

Studieledigledig läsåret 22/23