Fyrens trygghetsarbete

Trygghetsteamet arbetar både förebyggande, främjande och åtgärdande. 

Du är välkommen att höra av dig om något händer ditt barn på skolan. I första hand kan du som vårdnadshavare kontakta ditt barns lots. Misstänker du att ett barn utsätts för upprepade trakasserier eller kränkande behandling av en annan elev på skolan kan du kontakta Trygghetsteamet eller rektor.

Trygghetsteamet träffas varje vecka under en stående tid där vi samtalar om allt från elevnära frågor till mer övergripande frågor och utformning av bland annat skolans likabehandlingsplan. Om du som vårdnadshavare behöver komma i kontakt med Trygghetsteamet så maila någon av oss i teamet så bokar vi in en träff som kan ske på skolan, via teams eller över telefon. Med fördel sker detta under vår stående mötestid som är mellan kl: 8.00-8.30 på fredagar. 

Om barnet blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar av personal på skolan kontaktas rektor.