Fyrens trygghetsarbete

Clara Garmer

Clara

Maria Golowin

Maria G

Maria Ring

Maria R

Mikaela Lindberg

Mikaela

Ismahan Mohamed Ali

Isma

Händer det något med ditt barn önskar vi att vårdnadshavare eller elev i första hand kontaktar sitt barns lots och i andra hand trygghetsteamet eller rektor då man misstänker att ett barn utsätts för upprepade trakasserier eller kränkande behandling av en annan elev på skolan.

Om barnet blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar av personal på skolan kontaktas rektor.

Mellan 8.00-8.30 på fredagar samlas trygghetsteamet.

Vill ni ha kontakt med oss så är du välkommen att maila så bokar vi in en träff som kan ske på skolan, via teams eller över telefon under den tiden.