Covid-19

Covid-19

Utökad smittspårning

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för smittspårning av Covid-19 med syftet att förhindra större utbrott. Om ditt barn har blivit testad positivt för Covid-19 är det väldigt viktigt att skolan snabbt får reda på det. Detta beror på att personal som haft nära kontakt med smittat barn eller vuxen, inom 2 meter och sammanlagt minst 15 minuter inom ett dygn, ska ta ett prov för Covid-19 snarast samt ett nytt prov dag 5 efter den senaste kontakten med den smittade även om man inte själv har symtom och enligt Folkhälsomyndigheten får symtomfri personal vara på arbetet i väntan på provsvar.

Vid sjukdom

Om ditt barn är sjukt är det väldigt viktigt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Barnet bör stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att hen inte blir sjuk. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter. Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen https://www.1177.se/covid-19-prov för att se vad som gäller för att lämna prov för covid-19. I väntan på provsvaret behöver barnet stanna hemma och undvika nära kontakt med personer utanför det egna hushållet. Barnet ska vara hemma tills provsvaret kommit.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

OM NÅGON I HEMMET TESTATS POSITIVT FÖR COVID-19 ska även grundskolebarn stanna hemma från skolan – läs mer här.

Om ditt barn har blivit testad positivt för Covid-19 är det väldigt viktigt att skolan snabbt får reda på det. Detta beror på att personal som haft nära kontakt med smittat barn eller vuxen, ska ta ett prov för Covid-19 snarast. Enligt Folkhälsomyndigheten får symtomfri personal vara på arbetet i väntan på provsvar.

Besök på skolan

I dagsläget tar vi inte emot besök på skolan om det inte är speciella fall i överenskommelse med personalen.

Vårens utvecklingssamtal kommer att ske via teams.

Hämtning och lämning

Det får vara max två vårdnadshavare samtidigt i kapprummet, vid lämning och hämtning. Låt helst ditt barn själv gå in i kapprummet om det går. Ser du att det redan är två vårdnadshavare i kapprummet måste du vänta utanför tills en av dem gått ut. Se till att göra ditt ärende i kapprummet snabbt. Ingen vårdnadshavare får gå in i ankaret utan endast i  kapprummet. Eventuella samtal med andra vårdnadshavare görs ute på gården.

När du ska hämta ditt barn ringer du respektive Hamn och meddelar att du står på skolgården, så skickar vi ut ditt barn. Känner du dig trygg med att du hämtar ditt barn på skolgården den tid du skrivit på Schoolsoft så skriv gärna en kommentar i Schoolsoft att det är okej att barnet går ut den tiden. Ring till Hamnen om barnet inte hunnit komma ut. Om ditt barn får gå hem själv är det viktigt att det står i Schoolsoft.

Båten: 076-56 99 532 Basgrupperna Jollen, Skeppet, Skutan

Vattnet: 076-56 99 533 Basgrupperna Salamandern, Snäckan, Svanen

Kusten: 073-7082559 Basgrupperna Holmen, Skäret, Piren, Klippan, Sundet, Viken, Kobben

Utehamnen: 076-56 99 534 Barret: måndag och tisdag. Kotten: torsdag och fredag.

Om du som hämtar/lämnar är sjuk eller har symptom får du inte gå in på skolgården.