Covid-19

Uppdaterat 21-11-29

Covid-19 

Uppdaterat 21-11-29

Vi har nu en ökad smittspridning av Covid 19 bland eleverna på Fyren. Därför har vi på Fyren valt att stoppa alla externa besök. Hämtning och lämning på Hamnen kommer ske som förut genom att ni ringer in till respektive hamn alternativt skriver in i Schoolsoft om barnen ska gå hem själva eller bli hämtade en viss tid på skolgården.

Vad gäller årets luciatåg kommer det som förra året tyvärr enbart ske digitalt för oss på Fyren.

Vi har även, utifrån smittoläget, valt att tidigarelägga julavslutningen två dagar, vilket betyder att vi går sista skoldagen innan jul fredag den 17 dec.  Vi kommer inte att ha någon gemensam skolavslutning tillsammans med vårdnadshavare, utan det kommer att ske basgruppsvis, liksom förra året, under skoltid. Hamnen kommer att ha öppet som vanligt dagarna innan jul. Kom ihåg att anmäla fritidstider även för 21-22 december.

Vi vill påminna dig om att om ditt barn har Covidsymptom och om ni väljer att inte testa ert barn, behöver barnet vara hemma i minst sju dagar, varav de två sista dagarna är utan symptom.

När en person testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.