Månadsbrev februari – antagning, enkätsvar och kärlek

I nyheterna kan vi i dagarna läsa att antagningen på friskolor visar brister. Fyren har inte fått någon tillsyn av Skolinspektionen gällande detta, men vi vill ändå berätta om hur det går till hos oss med antagning.

Vi har två urvalskriterier. Syskonförtur och anmälningsdatum.
Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går på skolan vid tidpunkten för antagningen. Anmälningsdatum baseras på det datum man ställer sitt barn i kö. Vi har inga andra urvalskriterier än dessa och det finns inga förbehåll eller undantag. Är man först i kön så är man, och alla med syskon på Fyren går före.

Vi känner alltså inte alls igen oss i den debatt som pågår kring otydlighet i urval eller fusk/orättvisor, utan blir bara ledsen över att få höra att det pågår och oroade över att alla friskolor kan dras över en kam i debatten.

Vi har tidigare bett er vårdnadshavare åk 1-6 att fylla i en uppföljande enkät med frågor om vi blivit bättre på att förmedla till er vad som krävs i skolan? Skolan har satsat mycket på detta. Vi har varit mer aktiva på Instagram, vi har satsat på riktade nyheter till varje basgrupp med information och länkar om vad vi gör i varje basgrupp, vi har fått till ett
system för att spara missade lektionsuppgifter till de elever och vårdnadshavare som vill att man jobbar hemma, vi har tagit telefonkontakt med alla som fått nya lotsar, vi lägger upp mål i Schoolsoft i varje ämne gällande det vi arbetar med. Trots detta så visar fortfarande den uppföljande enkäten att vi inte blivit bättre på att informera er vårdnadshavare om vad som krävs. Vi undrar förstås vad det beror på och vad ni saknar? Om ni har några tankar om detta så får ni gärna höra av er till oss i ledningen, så vi kan förstå mer vad ni önskar.
Påståendena var:
• Jag vet vad mitt barn behöver för att kunna nå kunskapskraven i skolan
• Mitt barns mentor/lärare informerar mig om vad som ska göras i skolarbetet
• Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i skolarbetet.

Vi är så glada över att vi, från idag den 9:de februari, kan få möta er vårdnadshavare igen! Det digitala mötet går ju aldrig att på samma sätt ersätta det fysiska. Även fast det blivit en förändring med restriktionerna, så kommer vi ett tag till få kämpa med frånvaro av både elever och personal, då Covid tyvärr inte förvinner. Vi är så oerhört stolta och tacksamma över vår personal som verkligen gör allt för eleverna och för att
få ihop dagarna då frånvaron av personal är hög. Oavsett om pedagogerna är på plats eller inte, så finns alltid en planering till eleverna baserat på kunskapskraven i de olika ämnena. Och om vi har vikarier så finns det alltid någon ordinarie alldeles i närheten som känner ditt barn och kan se och ge ditt barn det stöd, uppmuntran och kärlek hen behöver. Det kan ni
känna er trygga med.