Månadsbrev februari – Media och mätverktyg

Vi, och säkerligen ni också, får läsa och höra mycket i media om friskolor kontra kommunala skolor. Vi kan ofta uppleva att det i media blir en debatt där det handlar om att ett alternativ är sämre och ett alternativ är bättre. Det är många ”fakta” och siffror som florerar gällande detta och vi kan verkligen häpnas över vad som sägs och skrivs. Vi vill här berätta om vad som gäller för just Fyren.

Det skrivs om lärartäthet. Det är antal elever per lärare, ju lägre denna siffra är desto bättre. Enligt Skolverkets statistik har Örebros kommunala skolor en lärartäthet på 13,3 elever per lärare. Den siffran är då inkluderad högstadiets elever och lärare. Fyren har 10,5 elever per lärare. Om man tar några exempel hos andra kommunala skolor under läsåret 19/20 som har, precis som vi, enbart åk F-6 skola, så har tex Adolfsbergsskolan F-6: 12,2 i lärartäthet, Lillåskolan F-6 har 15,3, Mellringeskolan F-6 har 11,1, Tybblelundskolan har 19,1. Almbyskolan F-3: 16,2 och Almbyskolan 4-6: 15,8. I jämförelse med alla Örebros kommunala skolor, är Fyren en av dom skolor som ligger bäst till när det gäller att ha flest lärare per elever. 

Det skrivs också om behörighet. Det innebär att ha rätt utbildade lärare. På Fyren har vi detta läsår 31 tillsvidaretjänster gällande lärare/fritidspedagoger. Av dessa är 29 behöriga med en tillsvidareanställning, och två obehöriga med tidsbegränsad anställning under ett läsår. Detta betyder 94% behöriga lärare/fritidspedagoger.

Nu vet ni lite mer hur det ser ut för just er skola Fyren. Vi är stolta över vår skola och känner att det är mycket tråkigt då vi ofta dras med i en negativ friskoledebatt, där vi inte alls kan se att det handlar om vår skola. Vi är också övertygade om att detta även gäller andra friskolor som kämpar och sliter för att nå bästa kvalité på undervisning och lärande.

Ett av våra mätverktyg där vi har möjlighet att jämföra oss med andra skolor nationellt samt att identifiera toppar och dippar på just vår skola, är Skolinspektionens enkät som kommer ut vartannat år till vårdnadshavare (två olika beroende på ålder på barnet), en enkät till åk 5 och en enkät till personal. För oss på Fyren betyder resultatet av den mycket. Det är den vi sedan jobbar utifrån för att förbättra vårt arbete. Det är också viktigt för oss att veta vad du är nöjd med kring vårt arbete i skolan så vi vet vad vi ska fortsätta jobba med.