Månadsbrev mars – Konflikthantering

I en skola sker ibland konflikter mellan elever, likväl som det sker konflikter i en familj mellan syskon. En del i konflikthantering är att utvecklas som människa. På Fyren har vi tillsammans bestämt några gemensamma saker gällande hur vi alla hanterar stora som små konflikter, mellan elever.

Alltid när vi ser något så reagerar vi – oavsett vilken yrkesroll vi har på Fyren. Barn har en förmåga att tänka att när en vuxen passerar och inte säger något, så betyder det att beteendet är okej. Vi gör allt vi kan för att hela tiden ha ögonen öppna för detta. De allra flesta konflikter löser vi tillsammans med eleverna i skolan och återkopplar inte hem. Vi ser konfliktlösning som ett lärtillfälle kring att samtala och ge andra verktyg för hur man hade kunnat agera. Vi lyssnar alltid in alla parter och därefter pratar vi om och ger råd till var och en och stöttar om någon agerat på ett lösningsfokuserat sätt. Vårt syfte är aldrig att hitta en syndabock, utan att söka förståelse hos varandra, då de allra flesta konflikter i grunden handlar om missförstånd eller oförmåga till att fråga/svara varandra. Vårt mål på Fyren är, som ni vet, att ge eleverna verktyg och mod inför det som ligger framför oss.

Konflikter löser vi i skolan. Det är viktigt att konflikter som skett i skolan också får möjlighet att lösas där. Om ditt barn skulle ringa hem under skoltid eller fritidstid, ber vi dig först fråga om barnet har kontaktat vuxna på skolan och be att hen tar kontakt med en vuxen på skolan för att få hjälp. Den vuxna som löser konflikten är i huvudsak den som varit med och sett/stoppat/rett i konflikten från början.

Ibland, när konflikterna blir större så att någon kanske skadat sig eller att det som hänt befaras sitta djupare kvar, vid en våldshändelse eller om vi upptäcker tecken på mobbning så kontaktar vi er vårdnadshavare. Vårt syfte är då att informera er om vad som hänt och att få hjälp att prata med ert barn. Vi försöker i största mån undvika att prata om andra barn än ditt eget, med respekt för allas barn. Vi kan såklart inte heller gå in på hur vi jobbar med andra elever, men viktigt att ni vet om att vi i dessa fall alltid kontaktar någon av alla de inblandade elevernas vårdnadshavare. Ibland via telefon och ibland via meddelande i Schoolsoft. Vid kränkande handlingar följer personalen en tydlig rutin för detta som all personal är väl insatta i. Vill du veta mer om hur vi arbetar med detta, kan du läsa i vår Likabehandlingsplan. Den hittar du på vår hemsida under fliken ”Om Fyren EkAlmen” – ”Fyren EkAlmens Likabehandlingsplan”. Där ser du också vilka pedagoger som finns med i Fyrens Trygghetsteam.

Tyvärr finns det konflikter som vi inte ser eller märker. Om ni någon gång tänker att det skulle vara så, genom att ert barn hemma är ledsen och berättar något som ni uppfattar att det kan behöva redas ut mer eller att ingen vuxen tagit tag i det och ni anser att det behövs, kontakta oss då så hjälper vi er. Självklart kan ni också själva ta kontakt med varandra, vårdnadshavare emellan, för att lösa det som hänt.

Det ni kan göra hemma är att stärka ert barn i att inte blanda sig in i andras konflikter och att när en vuxen kommit så kan alla barn känna sig trygga med att den vuxna tar tag i det som hänt. Barn har ibland en förmåga att bära andras konflikter.