Månadsbrev september – Våra informationskanaler

I detta månadsbrev vill vi berätta för er om våra olika informationskanaler som vi har, så du lättare kan navigera dig fram bland dessa.

Schoolsoft: Det är vårt huvudsakliga verktyg där den mesta av vår information finns till er som är vårdnadshavare på Fyren. Här hittar du till exempel:

Riktade nyheter – det är det som berör ditt barns basgrupp.

Meddelanden: det som berör just ditt barn, enskilda ärenden och också där du kan ställa frågor och informera personal och enkelt nå din lots eller andra pedagoger.

Ämnen: Information om vilka mål vi jobbar med i respektive ämne (ej förskoleklasserna)

Filer och länkar: Här finns blanketter och info som inte förändras så ofta. Ex info om hur utvecklingssamtal går till, vårt A-Ö m.m

Skriftliga omdömen: skrivs i juni till åk 1-5

Bokningar: Tider för att boka utvecklingssamtal

Frånvaro: Här anmäler du ditt barns frånvaro varje dag hen är hemma från skolan

Rapportera tider: Lägga in tider och eventuella kommentarer till Hamnen

Informationsbrev: kommer som en riktad nyhet varannan vecka från pedagogerna i ditt barns Ankare. Där kan du läsa vad varje basgrupp i ditt barns Ankare jobbar med just nu, vad som händer på Hamnen, samt om det är något som vi vill informera eller påminna er om, som kommer att hända. Du som har barn på Utehamnen – du får även ett informationsbrev som handlar om det.

Hemsidan www.fyrenekalmen.se: Den här kanalen är mer allmän och externt riktad, men där hittar du läsårstider, bilder på oss i personalen, kontaktuppgifter och bra länkar man kan jobba med – ”Skattkistan” och övergripande information om hela vår verksamhet.

 

Instagram – #fyrenekalmensskola: Här lägger vi ut bilder på det vi gör i vår dagliga verksamhet.

Teams: Här har vi våra digitala möten med dig. Vi skickar länk inför dessa möten.

Länken kommer på din angivna mailadress.

Våra fysiska möten

Föräldracafé: Syftet med Fyrens Föräldracafé är att vara ett forum för dialog mellan vårdnadshavare och skola för att främja skolans utveckling, med det bästa i fokus för både elever och personal.

Vi på Fyren EkAlmen, vill värna om föräldrasamarbetet och ta tillvara de förslag som kan finnas till idéer eller förbättringsområden.

Föräldracafét är inte ett beslutande organ utan ett forum för diskussioner – rådgörande och tydliggörande.

Vi diskuterar inte enskilda elever, basgrupper eller personal.

Fyrens föräldracafé består av olika frivilliga representanter som anmäler sitt intresse från gång till gång. Från skolan deltar alltid minst en från ledningsgruppen.

Föräldracafét träffas ca två gånger per termin på kvällstid.

Utvecklingssamtal: Samtal som sker en gång per termin där vi pratar med dig och ditt barn om ditt barns trivsel och utveckling på Fyren.

Under samtalet sätter vi tillsammans upp både kunskapsmål och sociala mål för ditt barn i en IUP (individuell utvecklingsplan).

Föräldramöten: Här informerar vi dig om viktiga saker vi inte på ett enkelt sätt kan skriva och informera om.

Vi ger även tid för er föräldrar att prata tillsammans om ni vill styra upp någon aktivitet för hela basgruppen.

Telefon och mail: På hemsidan finns telefonnummer och mailadress till skolan. Där kan du nå vissa av oss om du vill kommunicera via de kanalerna.

Om du vill prata med någon och inget telefonnummer finns så skriv ett meddelande i Schoolsoft så ringer vi upp dig när vi har möjlighet.

 

Det är inte helt enkelt med information.

Det kan bli för mycket eller för lite, för många olika kanaler eller för få eller för svåra kontaktvägar.

Om du har någon tanke om hur vi kan förbättra detta så vill vi gärna veta det. Hör av dig till oss då!